O NAMA...

Veterinarska stanica "EVRO-LEK" d.o.o. osnovana je 1990 godine pod imenom P.P. "EVRO-LEK". "EVRO-LEK" je pre svega porodična firma koja pored osnivača diplomiranog veterinara Miroslava Lazića i njegove supruge Svetlane Lazić, računa i na naslednike, Aleksandra koji je trenutno apsolvent Veterinarskog fakulteta i Dušana koji je trenutno na V godini Veterinarskog fakulteta.

Dosadašnjim razvojem i pravilnim ulaganjem možemo se pohvaliti kako proširenjem prodajne delatnosti, stručnog kadra, tako i proširenjem sopstvenih objekata. Danas, "EVRO-LEK" zapošljava 23 stručna kadra od toga: 8 diplomiranih veterinara, 3 specijaliste, 1 magistra, 1 diplomiranog inžinjera stočarstva, 2 inžinjera stočarstva, 8 veterinarskih tehničara, 1 diplomiranog ekonomistu, 2 magacionera, 1 blagajnika. Pored stručnog kadra "EVRO-LEK" poseduje sledeće objekte:

Ambulante:

Apoteke: